Ziekte van Dupuytren

Verkromming van de vingers

Dupuytren is een ziekte waarbij er zich een harde streng in de hand ontwikkelt die de mobiliteit van de vingers erg vermindert. Deze verharding zorgt ervoor dat de hand een bepaalde onnatuurlijke houding aanneemt die vaak gerefereerd wordt aan een klauw.

Symptomen

De oorzaak van de ziekte van dupuytren is nog onbekend. De ziekte veroorzaakt verdikkingen en verkortingen in het normale bind- en steunweefsel van de handen. Deze verdikkingen en verkortingen ontstaan in de vorm van knobbeltjes en strengen, die zich in uw handpalm en vingers kunnen manifesteren. Deze strengen kunnen, wanneer ze zijn gelegen in de buurt van gewrichten, de mobiliteit en de kracht in de hand aantasten. Ook de typerende verkromming van de hand wordt veroorzaakt door deze verdikkingen en verkortingen.

De behandeling

Een behandeling voor dupuytren is in de eerste instantie om de klachten te verhelpen en verder functieverlies (kromstand) van de handen te voorkomen. De aandoening (ziekte) is niet te verhelpen en het is daarom ook mogelijk dat de aandoening zich wederom kan manifesteren.

Tijdens de operatie, die in dagbehandeling wordt verricht, verwijdert de orthopedisch chirurg het aangetaste weefsel waarna de wond wordt gehecht en er een drukverband wordt aangebracht. De operatie vindt plaats onder lokale of algehele verdoving.

Hoewel er meerdere alternatieve behandelmogelijkheden zijn, zoals infiltraties of een percutane naald release, wordt bij QUOLE Medisch Centrum Waalre gekozen voor bovenstaande operatie vanwege de kleinste kans op het terugkeren van de aandoening op die locatie.

Herstel

Na de operatie wordt de wond en de geopereerde hand gecontroleerd door de operatieassistente waarna de arm in een mitella moet worden gedragen voor tenminste 3 dagen om zo de hand te ontzien. Bij deze operatie is er een geringe kans op het beschadigen van zenuwen die tegen het aangetaste weefsel liggen. Om de geringe kans op een dystrofie nog verder te verkleinen kan de chirurg ook nog een vitamine C kuur voorschrijven.

Tijdens de controleafspraak kijkt de orthopedisch chirurg naar het resultaat van de behandeling en worden de aanwezige hechtingen verwijderd. Afhankelijk van de beweeglijkheid van uw vingers wordt gekeken of een aanvullend traject bij de handergotherapeut c.q. handfysiotherapeut gewenst is. Afhankelijk van de verkromming kan het ook noodzakelijk zijn om voor enkele maanden een nachtspalk te dragen om de kans op recidief (terugkeer) te verkleinen. De nachtspalk wordt aangemeten door de ergotherapeut. Als gevolg van de operatie ontstaat er littekenweefsel in 6 weken tijd wat stug en dik is, hetgeen in de loop van enkele maanden weer soepel wordt.

Complicaties

Mogelijke complicaties kunnen zijn: een wondgenezingsstoornis, infectie, vaatzenuw letsel, dystrofie, recidief, kromstand etc.

Consult

Het consult en de behandeling vallen onder verzekerde zorg en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Er kan wel aanspraak gemaakt worden op uw eigen risico. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Specialisme: Orthopedie