Informatie over Herman:

Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in Amsterdam en Rotterdam heeft Herman Lacroix nog een stage doorlopen om zich extra te bekwamen in de kniechirurgie. Daarna heeft hij zich in 1992 gevestigd in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond.

Al tijdens zijn opleiding kwam hij in zowel Amsterdam als Rotterdam in aanraking met de topsport in het algemeen en het profvoetbal in het bijzonder, wat er toe heeft geleid dat hij de sportorthopedie tot één van zijn aandachtsgebieden heeft gemaakt. Hij is vanaf zijn vestiging in Helmond als clubarts aan Helmond Sport verbonden.

Andere interesse gebieden van Herman Lacroix zijn voet- en schouderchirurgie.

Zijn belangstelling voor het bewaken van de kwaliteit binnen de orthopedie in Nederland heeft er toe geleid dat hij al 6 jaar lang voorzitter is van de Commissie Kwaliteit Visitatie van de Nederlandse Orthopedische Vereniging.

Verder is hij lid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en van de European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, American Academy of Orthopedic Surgeons, Dutch Knee Society en de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie.

Hij is ingeschreven als orthopeed in het BIG register onder nummer 99022345001.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlLacroix, H. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk