Recht op inzage medische gegevens

dossier Patiënten, en burgers in het algemeen, hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de patiënt recht op inzage en recht op rectificatie.

Het kan voorkomen dat een patiënt inzage wil hebben in het medisch dossier,

Continued

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk