Wij nemen iedere klacht serieus

Medisch Centrum Waalre neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. Bij Medisch Centrum Waalre doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Patiënten Zorgsector. U kunt de klachtenregeling en geschillenregeling van Medisch Centrum Waalre hieronder vinden. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden dan schakelen we een onafhankelijke instantie in. Zo worden alle belangen zo goed mogelijk behartigd. Via deze link vindt u de contactgegevens van deze instantie.

Klachten en geschillen