Medisch Centrum Waalre

Bij ons bent u geen nummer, maar gast

Medisch Centrum Waalre is een IMSZ (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) voor verzekerde en onverzekerde medisch specialistische zorg. Ervaren medisch specialisten verrichten planbare, kleinschalige behandelingen die in één dag met eventueel één overnachting kunnen worden uitgevoerd. Alle medisch specialisten verbonden aan Medisch Centrum Waalre zijn tevens werkzaam in een regulier ziekenhuis.

Verzekerde zorg

Als IMSZ (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) mag Medisch Centrum Waalre van het ministerie van volksgezondheid verzekerde zorg verlenen voor de specialismen orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie en algemene chirurgie. Behandelingen met medische indicatie zoals bijvoorbeeld een kijkoperatie worden na verwijzing van huisarts of specialist uitgevoerd in de poli- of volledig ingerichte operatiekamers van het centrum.

Wat kunt u van het centrum verwachten

Een behandeling bij Medisch Centrum Waalre kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering. U wordt gezien en behandeld door dezelfde specialist in een sfeervolle geruststellende omgeving waar de specialist meer tijd heeft voor de patiënt. Het vaste team van medewerkers is dermate hoog opgeleid, dat zij de patiënt vanaf het eerste telefonisch contact tot en met de nazorg kunnen begeleiden en informeren. Het motto van het centrum is dan ook:”Bij Medisch Centrum Waalre bent u geen nummer, maar gast.”

Wachttijden

Vanwege de planbare zorg en de kleinschaligheid van Medisch Centrum Waalre, zijn we er op gericht om de wachtlijsten en de wachttijd tussen consult en behandeling zo kort mogelijk te houden.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

BRMO en MRSA

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. MRSA, ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, is één van de bekendste bacteriën binnen de groep BRMO. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt beleid gevoerd om overdracht van resistente bacteriën te voorkomen door het nemen van speciale maatregelen, zoals (o.a.) isolatie-verpleging.

Bent u besmet met MRSA? Dan is een operatie met dagbehandeling bij QUOLE Medisch Centrum Waalre niet mogelijk. We beschikken momenteel niet over de faciliteiten om patiënten met een MRSA-besmetting geïsoleerd te verplegen. Voor poliklinische behandelingen zijn er geen beperkingen voor MRSA-dragers.

Bent u verdacht voor dragerschap van MRSA of een andere BRMO-bacterie (bijvoorbeeld omdat u veehouder bent of omdat u onlangs in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest), dan worden er eerst kweken afgenomen om dit uit te sluiten, voordat een operatie wordt uitgevoerd.

Heeft u vragen over BRMO of MRSA, neem dan contact met ons op.

Recht op inzage medische gegevens

Patiënten, en burgers in het algemeen, hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de patiënt recht op inzage en recht op rectificatie. Het kan voorkomen dat een patiënt inzage wil hebben in het medisch dossier, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een andere arts. Hier wordt uitgelegd hoe we hier binnen Medisch Centrum Waalre mee omgaan.