Medisch Centrum Waalre

Bij ons bent u geen nummer, maar gast

Medisch Centrum Waalre is een IMSZ (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) voor verzekerde en onverzekerde medisch specialistische zorg. Ervaren medisch specialisten verrichten planbare, kleinschalige behandelingen die in één dag met eventueel één overnachting kunnen worden uitgevoerd. Alle medisch specialisten verbonden aan Medisch Centrum Waalre zijn tevens werkzaam in een regulier ziekenhuis.

Verzekerde zorg

Als IMSZ (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) mag Medisch Centrum Waalre van het ministerie van volksgezondheid verzekerde zorg verlenen voor de specialismen orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie en algemene chirurgie. Behandelingen met medische indicatie zoals bijvoorbeeld een kijkoperatie worden na verwijzing van huisarts of specialist uitgevoerd in de poli- of volledig ingerichte operatiekamers van het centrum. Lees onderaan deze pagina wat er gebeurt als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Medisch Centrum Waalre.

Wat kunt u van het centrum verwachten

Een behandeling bij Medisch Centrum Waalre kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering. U wordt gezien en behandeld door dezelfde specialist in een sfeervolle geruststellende omgeving waar de specialist meer tijd heeft voor de patiënt. Het vaste team van medewerkers is dermate hoog opgeleid, dat zij de patiënt vanaf het eerste telefonisch contact tot en met de nazorg kunnen begeleiden en informeren. Het motto van het centrum is dan ook:”Bij Medisch Centrum Waalre bent u geen nummer, maar gast.”

Wachttijden

Vanwege de planbare zorg en de kleinschaligheid van Medisch Centrum Waalre, zijn we er op gericht om de wachtlijsten en de wachttijd tussen consult en behandeling zo kort mogelijk te houden.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

BRMO en MRSA

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. MRSA, ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, is één van de bekendste bacteriën binnen de groep BRMO. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt beleid gevoerd om overdracht van resistente bacteriën te voorkomen door het nemen van speciale maatregelen, zoals (o.a.) isolatie-verpleging.

Bent u besmet met MRSA? Dan is een operatie met dagbehandeling bij QUOLE Medisch Centrum Waalre niet mogelijk. We beschikken momenteel niet over de faciliteiten om patiënten met een MRSA-besmetting geïsoleerd te verplegen. Voor poliklinische behandelingen zijn er geen beperkingen voor MRSA-dragers.

Bent u verdacht voor dragerschap van MRSA of een andere BRMO-bacterie (bijvoorbeeld omdat u veehouder bent of omdat u onlangs in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest), dan worden er eerst kweken afgenomen om dit uit te sluiten, voordat een operatie wordt uitgevoerd.

Heeft u vragen over BRMO of MRSA, neem dan contact met ons op.

Recht op inzage medische gegevens

Patiënten, en burgers in het algemeen, hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de patiënt recht op inzage en recht op rectificatie. Het kan voorkomen dat een patiënt inzage wil hebben in het medisch dossier, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een andere arts. Hier wordt uitgelegd hoe we hier binnen Medisch Centrum Waalre mee omgaan.

Wat als uw zorgverzekering geen contract heeft met Medisch Centrum Waalre

Als IMSZ (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) mag QUOLE Medisch Centrum Waalre van het Ministerie van Volksgezondheid verzekerde zorg verlenen voor diverse verzekerde behandelingen. Om voor deze zorg in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts. QUOLE Medisch Centrum Waalre heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Toch kan het voorkomen dat de verzekeraar uw behandeling niet heeft ‘ingekocht’. Dan kunnen we niet in alle gevallen de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit betekent niet dat de behandeling niet vergoed wordt, neem contact op met uw zorgverzekeraar voor een toelichting.

Contract zorgverzekeraars in 2022
Bent u verzekerd bij Menzis dan kunnen we uw factuur niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen. Dit betekent niet dat de behandeling niet vergoed wordt. Vraag bij uw contactpersoon van uw zorgverzekering hoe u de factuur moet declareren en welke kosten u zelf moet betalen.

Neem contact op met uw verzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

De kosten van de behandeling

Wat kost de behandeling mij?
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van het behandelplan dat door uw specialist wordt opgesteld en uw polisvoorwaarden. Wij hanteren hiervoor het passantentarief*** volgens de DBC-codes die ook in een regulier ziekenhuis worden gebruikt. De zorgverzekeraar hanteert een maximaal tarief. Dit is de oranje cirkel in de tabel. Dit bedrag is vaak lager dan de daadwerkelijke kosten. Van dit tarief vergoedt uw zorgverzekeraar een bepaald percentage. Dit percentage kunt u terugvinden in uw polis. Het percentage wat niet vergoed wordt is voor uw eigen rekening. Dit is het groene taartpuntje in de tabel.

Zoals u ziet kan er een verschil bestaan tussen het maximale tarief en de totale kosten op de factuur. QUOLE Medisch Centrum Waalre komt u in dat geval tegemoet en zal deze kosten voor haar rekening nemen.

Uitleg over de verzekerde kosten voor een behandeling bij reumatologie
Uitleg over de verzekerde kosten voor een niet gecontracteerde behandeling

Eigen risico
In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met uw (wettelijk) eigen risico. Als u dat bedrag nog niet heeft bereikt dan zal uw zorgverzekering dat -resterende- bedrag ook in rekening brengen. Dit wordt dan opgeteld bij het percentage dat niet vergoed wordt (groene taartpuntje). Hier leest u meer over het verplichte eigen risico.

Het betalen van de factuur

Zoals u heeft kunnen lezen heeft QUOLE Medisch Centrum Waalre met bijna elke zorgverzekeraar een contract. In dat geval ontvangt u een ‘afrekenspecificatie’ van uw zorgverzekeraar. Hier staat uw eigen bijdrage op. Ook kunt u op basis van de codes zien hoe uw behandeling is opgebouwd.

Wanneer er geen contract is tussen uw zorgverzekeraar en QUOLE Medisch Centrum Waalre dan moet u de factuur indienen volgens de richtlijnen van uw zorgverzekeraar. Ook in dit geval zorgen wij ervoor dat uw kosten nooit hoger zijn dan het percentage dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (het groene taartpuntje) en eventueel uw eigen risico.

De administratieve afhandeling van de factuur kan verschillen per zorgverzekeraar. Twijfelt u over de procedure neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk