15 oktober 2020

Reactie Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie n.a.v. uitzending Radar

De specialisten van Quole Medisch Centrum Waalre zijn aangesloten bij de NVPC (Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie). Zij hebben de discussie die tijdens het tv-programma Radar is gevoerd nauwlettend gevolgd. Zij sluiten zich aan bij de reactie van de NVPC. Mocht u twijfel hebben over uw bestaande implantaten of over uw voorgenomen besluit om een borstimplantatie te ondergaan, u kunt ons altijd bellen of mailen voor een (gratis) consult. De reactie van de NVPC kunt u ook nalezen op de website van de NVPC.

Reactie gepubliceerd door de NVPC

Het tv-programma Radar heeft in de uitzending van maandag 28 september 2020 in een item aandacht besteed aan borstimplantaten. In het televisieprogramma werd onder meer stil gestaan bij onbegrepen gezondheidsklachten, die kunnen optreden na implantatie van protheses. Aanleiding was o.a. een enquête die Radar hield onder 1.400 vrouwen met borstimplantaten. In het programma werd onder meer een beroep gedaan op de politiek om de medische kosten voor het laten verwijderen van implantaten te vergoeden.

De NVPC neemt vrouwen, die klachten ervaren als gevolg van borstprothesen, zeer serieus. Als vereniging benadrukken we daarom nogmaals dat vrouwen met borstprothesen, die zich zorgen maken of denken klachten te hebben gerelateerd aan borstprothesen, altijd een afspraak kunnen maken bij hun plastisch chirurg voor nader onderzoek. Ook wordt hierbij nauw samengewerkt met internisten.

Onbegrepen klachten

De gezondheidsklachten die in de uitzending besproken werden, komen overeen met zogeheten aspecifieke gezondheidsklachten: vrouwen met borstimplantaten die wel klachten ervaren, zonder dat er sprake is van een scheur in de prothese (protheseruptuur) of klachten door kapselvorming.

Aspecifieke gezondheidsklachten kunnen optreden na implantatie van elk type prothese of ‘vreemd lichaam’ in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een spiraaltje, pacemaker of heupprothese en dus ook borstprothesen. Mogelijk zijn de klachten het gevolg van een overmatige reactie van het immuunsysteem tegen dit ‘vreemd lichaam’. Er zijn meerdere aspecifieke gezondheidsklachten en tegelijkertijd is een relatie met een implantaat lastig vast te stellen. Zonder duidelijke diagnose of medische noodzaak wordt niet overgegaan tot het verwijderen van borstprothesen, omdat hieraan ook risico’s verbonden zijn.

Het welzijn en de veiligheid van de patiënt is de hoogste prioriteit van de NVPC en we vinden het daarom van groot belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar deze onbegrepen klachten. De NVPC doet momenteel samen met het Nivel en het RIVM onderzoek naar de eventuele relatie tussen het hebben van siliconen borstimplantaten en het ontstaan van deze gezondheidsklachten.

Vergoeding van verwijderen van borstimplantaten

Sinds februari 2019 kan het verwijderen van implantaten, mede door inspanningen op dit gebied door de NVPC, ook worden vergoed als er geen specifieke oorzaken zijn zoals een gescheurd implantaat. Hier zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden, zoals een onderzoek door een internist en het ontbreken van andere behandelmogelijkheden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Zorginstituut. Probleem is echter nog wel dat niet alle zorgverzekeraars hier even soepel mee omgaan.

Op de NVPC-website staat als het gaat om siliconen borstimplantaten verder veel nuttige informatie voor patiënten, zoals de meest recente versie van de chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten.

 

Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie

 

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk