Chirurgische correctie van onder- en bovenoogleden

Wordt uw zicht belemmerd door uw oogleden? Krijgt u vaak de opmerking dat u er nors of vermoeid uitziet? Een ooglidcorrectie kan uw zicht verbeteren en uw oogopslag open maken. Met een ooglidcorrectie worden overhangende bovenoogleden en/of de ‘wallen’ onder de ogen gecorrigeerd. De plastisch chirurg kan samen met u beoordelen of een ooglidcorrectie mogelijk is en of dit het resultaat oplevert wat u graag wilt.

Intake ooglidcorrectie door onze plastische chirurg

Iedereen is anders en dat geldt ook voor de ogen. De stand van de ogen en wenkbrauwen, eventuele vetophoping boven de ogen en het type huid is bij iedereen verschillend. Daarom is het belangrijk een ooglidcorrectie uit te laten voeren door een NVPC geregistreerde plastisch chirurg. Dan bent u verzekerd van een operateur die getraind is in het bereiken van het maximale gewenste effect, passend bij uw gezicht en oogopslag. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een consult bij de plastisch chirurg om samen uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Deze afspraak verplicht u tot niets.

Vergoeding ooglidcorrectie door de zorgverzekeraar

Een ooglidcorrectie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een aangeboren chronische afwijking. Dit komt maar zelden voor. Wanneer u voldoet aan bepaalde criteria, kan een bovenooglidcorrectie wel vergoed worden vanuit een aantal aanvullende verzekeringen. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar navragen of deze ingreep in uw aanvullende pakket zit.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet er altijd vooraf een machtiging aangevraagd worden, waarbij foto’s worden meegestuurd. Wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen. Let op: hiervoor wordt een consult bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor een ooglidcorrectie of voldoet u niet aan de door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden? Dan gelden de reguliere prijzen. Deze omvatten het hele traject. Dus als het nodig is om nog eens extra terug te komen of als zich onverwachte situaties voordoen, dan worden er nooit extra kosten in rekening gebracht. U wordt behandeld in een veilige medische omgeving door dezelfde arts die u tijdens de intake heeft gesproken. Wij zijn bovendien 24 uur per dag bereikbaar.

De ingreep

De anatomie rondom de ogen is bij iedereen anders, daarom zijn er ook verschillende behandelingen om een optimaal resultaat te krijgen. Helaas is bij de meeste patiënten enkel het weghalen van de huid niet voldoende (enkel huidresectie) en zal het resultaat van deze behandeling slechts van tijdelijke aard zijn. De plastisch chirurg zal samen met u bekijken of er een beter (en blijvend) resultaat te behalen valt door ook het vetweefsel weg te halen en/of eventueel het spierweefsel. Dit bespreekt de plastisch chirurg met u tijdens het (gratis) eerste consult. Samen kiest u dan de behandeling die bij u past.

Bij de behandeling wordt er een klein sneetje in de plooi van uw bovenooglid gemaakt. Bij een onderooglid wordt er een klein sneetje onder de wimperlijn gemaakt. In beide gevallen wordt de overtollige huid en, waar nodig, vet en spierweefsel verwijderd. Daarna wordt het sneetje met een fijne hechting gesloten en afgedekt met een pleister. Een ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

Foto’s ooglidcorrectie | voor & na

ooglidcorrectie voor

ooglidcorrectie na

Verschillende technieken onderooglidcorrectie

Wanneer de wallen niet worden veroorzaakt door een overschot aan huid, kan de HAMRA techniek worden toegepast. Hierbij wordt het vet in de ‘wallen’ omlaag verplaatst. Hierdoor verminderen de wallen en ontstaat er een mooie overgang tussen de onderoogleden en het gezicht.

Wanneer de huid onder de ogen nog strak is en er enkel wat vet moet worden verwijdert dan kunt u ook samen met uw plastisch chirurg besluiten om de transconjunctivale techniek te laten toepassen. Hierbij wordt er aan de binnenkant van uw onderooglid een kleine incisie gemaakt waardoor het overtollige vet wordt verwijderd. Dit geeft een resultaat zonder een zichtbaar litteken.

Herstel na een ooglidcorrectie

Direct na de ooglidcorrectie krijgt u een verkoelend oogmasker op de oogleden om zwelling en blauwe plekken te verminderen. Wij raden u aan om ook thuis de ogen goed te koelen. De hechtingen zullen na circa 7 dagen worden verwijderd, waarna er al bijna niets meer te zien is van de behandeling. U kunt wel nog een doof gevoel ervaren van de oogleden. Het is ook mogelijk dat er lichte vochtophoping ontstaat rondom de ogen. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten na verloop van tijd vanzelf.

In uitzonderlijke gevallen kan er een wondinfectie of een nabloeding ontstaan, waarvoor aanvullende behandeling noodzakelijk is. Een dergelijke complicatie is vervelend, maar heeft in de meeste gevallen geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Een mogelijke complicatie na een onderooglidcorrectie is, naast zwellingen en bloeduitstortingen, een ‘ectropion’. Deze complicatie treedt zelden op. De binnenkant van uw onderooglid krult hierbij naar buiten. Het gevolg hiervan is geïrriteerde ogen en overmatig tranen. Een ectropion vereist soms aanvullende operaties om dit te corrigeren.

De eerste week mag u geen autorijden en gedurende de eerste 2 weken na de operatie kunt u geen contactlenzen dragen of oogcrème gebruiken. Twijfelt u aan de voortgang van uw herstel neem dan altijd contact op met uw specialist.

Kosteloos eerste consult voor een ooglidcorrectie door de plastisch chirurg

Het eerste consult is vrijblijvend als het onverzekerde (cosmetische) zorg betreft. Hiervoor zullen dan ook geen kosten worden berekend. Tijdens dit consult kunt u uw wensen bespreken en samen naar de mogelijkheden kijken. Voor meer informatie over deze behandeling of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze assistentes via 040 – 22 22 370 of via email.


Prijzen onverzekerde zorg

Specialisme: Plastische chirurgie