Chirurgische correctie van onder- en bovenoogleden

Een ooglidcorrectie is mogelijk bij overhangende bovenoogleden en ‘wallen’ onder de ogen. Overhangende oogleden kunnen het zicht belemmeren en een vermoeid uiterlijk veroorzaken. De plastisch chirurg kan beoordelen of een ooglidcorrectie mogelijk is en of dit het gewenste resultaat oplevert.

Intake ooglidcorrectie

Iedereen is anders en dat geldt dus ook voor de stand van de ogen, wenkbrauwen, vetophoping boven de ogen en type huid. Daarom is het belangrijk een ooglidcorrectie uit te laten voeren door een NVPC geregistreerde plastisch chirurg. Dan bent u verzekerd van een operateur die getraind is in het bereiken van het maximale gewenste effect, passend bij uw gezicht en oogopslag. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een consult bij de plastisch chirurg om samen uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Deze afspraak verplicht u tot niets.

Vergoeding/prijs

Een ooglidcorrectie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een aangeboren chronische afwijking. Dit komt maar zelden voor. Wanneer u voldoet aan bepaalde criteria, kan een bovenooglidcorrectie wel vergoed worden vanuit een aantal aanvullende verzekeringen. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar navragen of deze ingreep in uw aanvullende pakket zit.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet vooraf altijd een machtiging aangevraagd worden, waarbij foto’s worden meegestuurd. Wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen. Let op: hiervoor wordt een consult bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor een ooglidcorrectie of voldoet u niet aan de door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden? Dan gelden de reguliere prijzen. Deze omvatten het hele traject. Dus als het nodig is om nog eens extra terug te komen of als zich onverwachte situaties voordoen, dan worden nooit extra kosten in rekening gebracht. U wordt behandeld in een veilige medische omgeving door dezelfde arts die u tijdens de intake heeft gesproken. Wij zijn bovendien 24 uur per dag bereikbaar.

De ingreep

Bij een bovenooglidcorrectie wordt er een klein sneetje in de plooi van uw bovenooglid gemaakt. Bij een onderooglid wordt er een klein sneetje onder de wimperlijn gemaakt. In beide gevallen wordt de overtollige huid en, waar nodig, vet en spierweefsel verwijderd. Daarna wordt het sneetje met een fijne hechting gesloten en afgedekt met een pleister.

Een ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

Foto’s ooglidcorrectie | voor & na

ooglidcorrectie voor

ooglidcorrectie na

Herstel na een ooglidcorrectie

Direct na de ooglidcorrectie krijgt u een verkoelend oogmasker op de oogleden om zwelling en blauwe plekken te verminderen. Wij raden u aan om ook thuis de ogen goed te koelen.

De hechtingen zullen na circa 7 dagen worden verwijderd, waarna er al bijna niets meer te zien is van de behandeling. U kunt wel nog een doof gevoel ervaren van de oogleden. Het is ook mogelijk dat er lichte vochtophoping ontstaat rondom de ogen. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten na verloop van tijd vanzelf.

In uitzonderlijke gevallen kan er een wondinfectie of een nabloeding ontstaan, waarvoor aanvullende behandeling noodzakelijk is. Een dergelijke complicatie is vervelend, maar heeft in de meeste gevallen geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Een mogelijke complicatie na een onderooglidcorrectie is, naast zwellingen en bloeduitstortingen, een ‘ectropion’. Deze complicatie treedt zelden op. De binnenkant van uw onderooglid krult hierbij naar buiten. Het gevolg hiervan is geïrriteerde ogen en overmatig tranen. Een ectropion vereist soms aanvullende operaties om dit te corrigeren.

De eerste week mag u geen autorijden en gedurende de eerste 2 weken na de operatie kunt u geen contactlenzen dragen en make-up op doen.

Contact

Het eerste consult bij QUOLE Medisch Centrum Waalre is vrijblijvend als het onverzekerde (cosmetische) zorg betreft. Hiervoor zullen dan ook geen kosten worden berekend.

Locatie Oisterwijk

U kunt ook terecht bij onze locatie in Oisterwijk voor zowel consult als de ooglidcorrectie zelf.


Prijzen onverzekerde zorg

Specialisme: Plastische chirurgie