Kwaliteit binnen Medisch Centrum Waalre

Voor Medisch Centrum Waalre staat de patiënttevredenheid bovenaan. De kliniek stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteit van haar zorgaanbod.

Bij Medisch Centrum Waalre kan de patiënt er op vertrouwen dat de zorg die hij of zij ontvangt voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de kliniek. Zo draagt de kliniek al jaren het ZKN keurmerk, wordt zij jaarlijks getoetst door de apotheker van het Elkerliek en inspecteert een hygiënist jaarlijks de kliniek op de preventie van infecties en de algehele hygiëne.

Uiteraard betekent het leveren van hoogstaande zorg ook dat de specialisten die werkzaam zijn binnen de kliniek aangesloten zijn bij de vakgroep van het specialisme en BIG geregistreerd zijn. In het openbare BIG-register staan alle zorgverleners die een bepaald beroep mogen uitoefenen. Elke 5 jaar moet een specialist – maar ook bijvoorbeeld een verpleegkundige – zich opnieuw registreren. Voor deze registratie moet aangetoond worden dat de kennis en vaardigheden voldoende zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst zorgaanbieders, waaronder ook klinieken, of zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de richtlijnen die opgesteld zijn door de vakgroepen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Rapporten van de inspectie zijn openbaar en kunt u hier vinden.

Bestuur

Om te -blijven- voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de kliniek zichzelf oplegt, heeft de kliniek een kwaliteitssysteem opgericht. In dit systeem worden zaken zoals het functioneren van de medewerkers/specialisten, de kwaliteit van de gebruikte materialen, de patiënttevredenheid en de veiligheid van de patiënten/medewerkers gewaarborgd. Maar in dit kwaliteitssysteem van protocollen, richtlijnen, werkinstructies, overlegmomenten en sancties is er ook veel aandacht voor het continue verbeteren van de kliniek in de breedste zin van het woord. Zo is de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst gegarandeerd.

De directie zorgt ervoor dat de kliniek voldoende middelen ter beschikking heeft om de juiste keuzes te maken en zo te voldoen aan alle eisen die gesteld worden. De Raad van Toezicht controleert de directie daarin. Hier leest u het opgestelde en geldende kwaliteitsplan van 2022-2023.

De mening van de patiënt

De kliniek wil voortdurend haar processen verbeteren, reacties van patiënten in de vorm van een patiëntenquête, een review of een klacht zijn dan ook heel erg waardevol voor de kliniek.
Patiënten worden gevraagd om hun mening te geven op ZorgkaartNederland. Daarnaast ontvangt iedere patiënt een verzoek om de patiëntenquête in te vullen. En mocht de patiënt niet tevreden zijn dan heeft de kliniek uiteraard een geschillen- en klachtenprocedure die een goede afhandeling van een klacht waarborgt.

Uiteraard zijn op deze website ook ons privacyreglement  en de algemene voorwaarden terug te lezen
Heeft u tips of adviezen laat het ons weten:

info@medischcentrumwaalre.com

Toelichting ZKN keurmerk

Een garantie voor kwaliteit

QUOLE Medisch Centrum Waalre heeft in oktober 2011 het kwaliteitskeurmerk van brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) behaald.

Het ZKN kwaliteitskeurmerk

ZKN ziet er op toe dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen dan ook aan de strenge kwaliteitseisen die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen.

Om de kwaliteit te waarborgen en het keurmerk te mogen behouden vindt er ieder jaar een herkeuring plaats.