Patiënttevredenheidsonderzoek

Create your own user feedback survey

Continued

René Groetelaers

René Groetelaers werkt als trauma- en algemeen chirurg in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven-Eindhoven, het Sint-Jans Gasthuis in Weert en is daarnaast als militair traumachirurg (reservist) verbonden aan defensie. Binnen Medisch Centrum Waalre voert hij voornamelijk operaties uit aan de buikwand zoals liesbreuk- en navelbreukoperaties.

Na zijn studie geneeskunde te Nijmegen,

Continued

Kwaliteit van de zorg

Kwaliteit binnen Medisch Centrum Waalre

Voor Medisch Centrum Waalre staat de patiënttevredenheid bovenaan. De kliniek stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteit van haar zorgaanbod.

Bij Medisch Centrum Waalre kan de patiënt er op vertrouwen dat de zorg die hij of zij ontvangt voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de kliniek.

Continued

Home

++++++++++++++++++

Corona update

Binnen Quole Medisch Centrum Waalre wordt het dragen van een mondkapje vanaf 25 februari geadviseerd, niet verplicht. Onze medewerkers zullen een mondkapje dragen. Uiteraard blijft de zorgverlening zoals u die van ons mag verwachten en bieden we een veilige omgeving voor u en onze medewerkers.

Continued

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk