Stoppen met roken

Stoppen met roken – coaching/begeleiding

In veel gevallen is het bij een chirurgische ingreep wenselijk of zelfs noodzakelijk dat patiënten stoppen met roken. Wondgenezing en algeheel herstel na een operatie verlopen sneller wanneer de patiënt ruimschoots vóór de ingreep stopt met roken en ook na de ingreep geruime tijd niet rookt.

Continued

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk