Actuele wachttijden

In het onderstaande overzicht vindt u de actuele wachttijd per specialisme. De wachttijden zijn gelijk voor alle zorgverzekeraars waar wij contracten mee afgesloten hebben.

1e consult
Poliklinische
ingreep*
Operatie
dagopname*
Operatie met overnachting*
Dermatologie1-2 weken1-2 wekennvtnvt
Orthopedie1 week1-2 weken4-6 wekennvt
Plastische chirurgie3-4 weken3-4 weken4-6 weken>8 weken
Reumatologie2 weken2-4 wekennvtnvt
Algemene Chirurgie1 weeknvt2-4 wekennvt

* na 1e consult

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.