Verwijzers en verwijsbrieven

Om uw behandeling bij Medisch Centrum Waalre vergoed te krijgen, dient u in bezit te zijn van een geldige verwijsbrief. Een verwijzer is in de meeste gevallen uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzers zijn.

Waarom een verwijsbrief

In Nederland spreken wij van eerste- en tweedelijns zorg. Onder eerstelijnszorg valt zorg die dichtbij staat zoals de huisarts, bedrijfsarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts. Het is aan de zorgverleners uit de eerstelijnszorg om patiënten als eerste te zien, te behandelen en indien nodig door te verwijzen naar een medisch specialist, oftewel de tweede lijn.De tweedelijnszorg is gespecialiseerde zorg die u ontvangt in een ziekenhuis of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Al deze instellingen zijn gemachtigd verzekerde zorg te leveren na verwijzing vanuit de eerstelijnszorg. U dient dus in bezit te zijn van een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts om geholpen te worden aan bijvoorbeeld een gescheurde kruisband.

Hoe lang is een verwijsbrief geldig

De geldigheid van een verwijsbrief (met naam en handtekening van de verwijzer) is in principe onbeperkt. Is uw behandeling beëindigd en uw huisarts wil opnieuw dezelfde soort behandeling starten, dan heeft u wel een nieuwe verwijsbrief nodig. De brief is alleen geldig als deze voor aanvang van de behandeling in bezit is van Medisch Centrum Waalre.

Wanneer heb ik geen verwijsbrief nodig

Voor behandelingen zonder medische noodzaak (bv. cosmetische behandelingen) heeft u geen verwijsbrief nodig. Voor onverzekerde behandelingen ontvangt u vooraf een begroting waarin de totale verwachte kosten voor de behandeling staan vermeld. Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen omtrent doorverwijzing? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via 040 – 22 22 370 of via email.