— update 22 maart —

PERSBERICHT: ALLES IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
In de strijd tegen COVID-19 heeft de directie van Quole Medisch Centrum Waalre besloten haar narcose- en beademingsapparatuur, personeel en hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan het Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis in Veldhoven. Het Maxima Medisch Centrum kan door de extra middelen 3 extra IC-bedden realiseren. In verband met de verwachtte explosie van ernstig zieke patiënten in de komende weken zijn alle middelen meer dan welkom.

Het is een rare dag voor het personeel van Quole Medisch Centrum Waalre. Personeel van de kliniek en het Maxima Medisch Centrum lopen in en uit. Normaal is het altijd stil in het weekend. Op de vraag van het Maxima Medisch Centrum om narcose- en beademingsapparatuur ter beschikking te stellen, hoeft directeur Henk Eijsbouts niet na te denken. Ook het personeel van de kliniek zal ingezet worden bij het MMC, wat op nog geen kilometer afstand van de kliniek ligt. “Het zijn rare tijden en gelukkig kunnen we nu iets doen”, aldus Eijsbouts.

Mede op advies van de brancheorganisatie ZKN Nederland, dat alle niet urgente/planbare zorg uitgesteld moet worden tot nader order, heeft de kliniek sinds afgelopen week alle behandelingen gestaakt. Patiënten worden daar over ingelicht en er wordt naar een passende oplossing gezocht

——

Ons beleid inzake Corona

In heel Nederland worden er maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Voor Medisch Centrum Waalre als kliniek is de gezondheid van u en onze medewerkers onze grootste zorg. Na uitgebreid overleg met ministers en staatssecretaris en andere overheden door onze brancheorganisatie en klankbord ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) volgen wij hun advies om tijdelijk vanaf 18 maart af te schalen naar alleen urgente planbare behandelingen/operaties. Sommige poliklinische behandelingen en consultaties kunnen doorgaan, terwijl anderen worden omgezet naar een telefonisch consult of worden verzet. Deze maatregel gaat gelden tot 1 april of langer afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Vanzelfsprekend blijven wij ook het advies van het RIVM volgen.

Wanneer u een afspraak heeft, wordt er snel contact met u opgenomen. Voor nieuwe afspraken kunt u ons gewoon blijven bellen. Wij hopen u zo snel weer onder genormaliseerde omstandigheden te kunnen helpen.

Bezoek aan de kliniek

Als uw afspraak valt onder een urgente planbare behandeling of operatie dan zal de assistent dat aangeven. Uw afspraak gaat dan door. Voor onze bezoekers hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld die ons reguliere infectiepreventiebeleid aanvullen:

• Wij vragen bezoekers bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Wij hebben hiervoor desinfectiemiddelen bij de ingang gezet.
• Zowel de arts als de assistent zal u geen hand geven ondanks dat zij blij zijn met uw bezoek en u graag welkom heten.
• De assistent zal aan elke bezoeker vragen of hij of zij koorts heeft en/of verkoudheidsklachten. Ook willen we graag weten of u in contact bent geweest met een besmet persoon en/of u een risicogebied heeft bezocht. Mocht dit zo zijn, dan wordt er in overleg met de specialist besloten hoe uw afspraak vorm krijgt.
• We vragen u afstand te houden van medebezoekers in onze lounge.
• Medewerkers, en medewerkers waarvan naasten een mogelijk risico geven op het coronavirus vragen wij thuis te blijven. Momenteel zijn er geen medewerkers van onze kliniek besmet met het Coronavirus

Graag doen we ook een beroep op u als bezoeker/patiënt. Heeft u koorts en hoest u en/of heeft u last van kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn en heeft u een afspraak? Neem dan telefonisch contact met ons op tel:040 2222370.

Mochten bovenstaande maatregelen veranderen dan kunt u dat terugvinden op deze pagina. Voor vragen kunt u ons altijd bellen 040 2222 370 of mailen info@medischcentrumwaalre.com
Heeft u algemene vragen over het coronavirus en de actuele ontwikkelingen dan verwijzen wij u graag naar de RIVM website.


Mededeling voor bestaande reuma patiënten

De huidige afspraken worden automatisch omgezet in telefonisch consult. U wordt gebeld op hetzelfde tijdstip als uw huidige afspraak.
Voor uw medicatie geldt ten aanzien van het gebruik van immunosupressieve geneesmiddelen (Methotrexaat, Sulfasalazine, Plaquenil, prednison) het volgende:
1. Deze middelen mag u blijven gebruiken.
2. Indien u een van deze middelen gebruikt en ziek (koorts of neusverkouden of hoesten) wordt, moet u stoppen met de immunosupressieve medicatie, behalve als u prednison gebruikt. Als u prednison gebruikt moet u daarmee doorgaan. Neem telefonisch contact op met Medische Centrum Waalre zodat we u verder kunnen adviseren. Neem ook contact op met uw huisarts.
3. Voor u is het belangrijk om u te houden aan de adviezen die uitgegeven zijn door het ministerie van VWS en RIVM.