Update 29 september

Vanaf 29 september 18.00 uur is het dragen van een mondkapje verplicht. Bezoekers en patiënten worden gevraagd voor binnenkomst een mondkapje op te zetten. Daarnaast ontvangt elke bezoeker bij de afspraakbevestiging een vragenlijst en zijn er looproutes vastgesteld binnen de kliniek. Uiteraard houden we rekening met de 1,5 meter regel en dragen onze medewerkers de nodige beschermingsmiddelen. Zo zorgen we ervoor dat de kliniek voor u als bezoeker en voor onze medewerkers zo veilig mogelijk is. Heeft u vragen over onze maatregelen u kunt ons altijd bellen (0402222370) of mailen info@medischcentrumwaalre.com.

Update 9 juni

In navolging op het besluit van de grotere ziekenhuizen in de regio en in overleg met de PAMM is besloten om patiënten voorafgaand aan een operatie niet meer te testen op Corona. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw veiligheid en die van onze medewerkers gewaarborgd blijft door de reeds getroffen maatregelen. Twijfelt u of bent u benieuwd naar onze aanvullende maatregelen? U kunt ons altijd bellen (0402222370) of mailen info@medischcentrumwaalre.com.

Update 20 mei

Voor ons staat de veiligheid van u als patiënt en van onze medewerkers voorop. Sinds twee weken zijn we weer open maar met de nodige maatregelen. Een van die maatregelen -die het RIVM en de NZA verplicht hebben gesteld aan ons als ziekenhuis- is dat we iedereen die wordt geopereerd, testen. Met deze test wordt er bepaald of u op het moment van de operatie besmet bent met het Coronavirus. Zo weten we zeker dat Corona uw herstel niet bemoeilijkt. Uiteraard zorgen we ook dat u voor alle andere behandelingen veilig geholpen kan worden. Twijfelt u of bent u benieuwd hoe wij uw veiligheid garanderen? U kunt ons altijd bellen 0402222370

Vanaf 22 april wordt de zorgverlening weer opgestart

De planbare zorg wordt vanaf 22 april opgestart. Dit betekent dat patiënten weer welkom zijn in de kliniek. De gezondheid van zowel de patiënten als onze medewerkers is voor ons ontzettend belangrijk. Daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen. Zo hebben we onder andere de route aangepast zodat we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen. Ook zullen onze medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en screenen we de patiënten op het risico dat zij drager zijn van het virus.

Zodra u een afspraak maakt ontvangt u instructies zodat we uw veiligheid kunnen garanderen. Deze instructies kunt u hier ook downloaden.

— update 22 maart —

PERSBERICHT: ALLES IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
In de strijd tegen COVID-19 heeft de directie van Quole Medisch Centrum Waalre besloten haar narcose- en beademingsapparatuur, personeel en hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan het Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis in Veldhoven. Het Maxima Medisch Centrum kan door de extra middelen 3 extra IC-bedden realiseren. In verband met de verwachtte explosie van ernstig zieke patiënten in de komende weken zijn alle middelen meer dan welkom.

Het is een rare dag voor het personeel van Quole Medisch Centrum Waalre. Personeel van de kliniek en het Maxima Medisch Centrum lopen in en uit. Normaal is het altijd stil in het weekend. Op de vraag van het Maxima Medisch Centrum om narcose- en beademingsapparatuur ter beschikking te stellen, hoeft directeur Henk Eijsbouts niet na te denken. Ook het personeel van de kliniek zal ingezet worden bij het MMC, wat op nog geen kilometer afstand van de kliniek ligt. “Het zijn rare tijden en gelukkig kunnen we nu iets doen”, aldus Eijsbouts.

Mede op advies van de brancheorganisatie ZKN Nederland, dat alle niet urgente/planbare zorg uitgesteld moet worden tot nader order, heeft de kliniek sinds afgelopen week alle behandelingen gestaakt tot en met 24 april. Patiënten worden daar over ingelicht en er wordt naar een passende oplossing gezocht.

——

Ons beleid inzake Corona

In heel Nederland worden er maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Voor Medisch Centrum Waalre als kliniek is de gezondheid van u en onze medewerkers onze grootste zorg. Na uitgebreid overleg met ministers en staatssecretaris en andere overheden door onze brancheorganisatie en klankbord ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) volgen wij hun advies om alle behandelingen te staken. Poliklinische behandelingen en consultaties worden omgezet naar een telefonisch consult of worden verzet. Deze maatregel gaat gelden tot en met 24 april of langer afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Vanzelfsprekend blijven wij ook het advies van het RIVM volgen.

Wanneer u een afspraak heeft, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Voor nieuwe afspraken kunt u ons gewoon blijven bellen. Wij hopen u zo snel weer onder genormaliseerde omstandigheden te kunnen helpen.

Mochten bovenstaande maatregelen veranderen dan kunt u dat terugvinden op deze pagina. Voor vragen kunt u ons altijd bellen 040 2222 370 of mailen info@medischcentrumwaalre.com
Heeft u algemene vragen over het coronavirus en de actuele ontwikkelingen dan verwijzen wij u graag naar de RIVM website.


Mededeling voor bestaande reuma patiënten

De huidige afspraken worden automatisch omgezet in telefonisch consult. U wordt gebeld op hetzelfde tijdstip als uw huidige afspraak.
Voor uw medicatie geldt ten aanzien van het gebruik van immunosupressieve geneesmiddelen, het volgende:
1. Deze middelen mag u blijven gebruiken.
2. Indien u een van deze middelen gebruikt en ziek (koorts of neusverkouden of hoesten) wordt, moet u stoppen met de immunosupressieve medicatie, behalve als u prednson gebruikt. Als u prednson gebruikt moet u daarmee doorgaan. Neem telefonisch contact op met Medische Centrum Waalre zodat we u verder kunnen adviseren. Neem ook contact op met uw huisarts.
3. Voor u is het belangrijk om u te houden aan de adviezen die uitgegeven zijn door het ministerie van VWS en RIVM.