31 mei 2018

Het Privacyreglement van QUOLE Medisch Centrum Waalre is geactualiseerd, naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De nieuwste versie kunt u hier vinden.

Wellicht is het te vanzelfsprekend om te benoemen, maar als zorgverlenende organisatie zijn wij ons erg bewust van het feit dat we vertrouwelijk en professioneel met u en uw gegevens moeten omgaan. Daar zijn onze processen en werkwijzen op ingericht.
Mocht u onverhoopt toch de indruk, of de ervaring hebben dat we onzorgvuldig met uw gegevens zijn omgegaan, laat het ons dan s.v.p. weten.

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk