4 april 2019

Medisch Centrum Waalre is de samenwerking aangegaan met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Integraal Kankercentrum Nederland beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR is een landelijk dekkende databank met betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker. Sinds 1989 bevat de databank cijfers van patiënten uit heel Nederland. De gegevens uit de NKR worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek in het belang van de volksgezondheid en blijven voor dit doel voor onbepaalde tijd beschikbaar.

Graag verwijzen wij naar de folder met alle informatie voor patiënten.

knipsel

Snel gezien en behandeld
Persoonlijke zorg
Vertrouwde omgeving
Ervaren specialisten
ZKN Kwaliteitskeurmerk