Slijtage aan het schoudergewricht

AC Artrose is de slijtage van het AC gewricht (Acromio Claviculaire gewricht). Het AC gewricht is het punt waar het sleutelbeen in verbinding staat met het schouderblad. Slijtage aan het gewricht treedt meestal op vanaf middelbare leeftijd, maar ook jonge mensen kunnen er mee te maken krijgen. Mensen die veel bovenhands werken of die actief sporten zijn een stuk vatbaarder om een vroege artrose te ontwikkelen.

Een probleem aan het AC gewricht uit zich vaak in pijn bij bovenhandse schouderbewegingen. Het slapen op de desbetreffende schouder kan zo pijnlijk zijn dat de nachtrust ernstig wordt verstoord.

De behandeling

De behandeling van schouder artrose is in de eerste plaats conservatief. Naargelang de klachten zal de orthopeed eerst voorstellen om in behandeling te gaan bij de fysiotherapeut, gecombineerd met pijnmedicatie. Als deze pijnmedicatie niet afdoende is, dan kan de orthopeed beslissen tot het zetten van een injectie met een plaatselijke verdoving en corticosteroïden.

Mochten deze conservatieve behandelingen niet het gewenste effect behalen, dan kan de orthopeed samen met de patiënt besluiten tot een operatie. Onder volledige narcose wordt, middels een ingreep, het stukje versleten bot/kraakbeen aan het eind van het sleutelbeen verwijderd. Op de plaats van het verwijderde stuk bot/kraakbeen vormt het littekenweefsel dan een stevig kapsel dat het schoudergewricht stabiliseert en de irritatie verhelpt.

Complicaties

Complicaties die zelden optreden zijn: infectie, bloeding, frozen shoulder , recidief pijnklachten, etc.

Herstel

Het herstel kan aan de hand van de aard van de aandoening variëren van enkele weken rust, waarin de arm ontzien moet worden, tot een periode van 4 weken rust met daaraan gekoppeld een traject bij de fysiotherapeut. Vanwege infectiegevaar wordt het afgeraden te douchen totdat de wond gesloten is.

Consult

Het consult en de behandeling vallen onder verzekerde zorg en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Er kan wel aanspraak gemaakt worden op uw eigen risico. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Specialisme: Orthopedie