Sleutelbeen uit de kom

Als het sleutelbeen uit de kom schiet (luxeert), wordt de verbinding tussen het sleutelbeen en het schouderblad (AC gewricht) beschadigd. De ernst van dit letsel kan variëren en wordt bepaald door de mate van beschadiging aan het gewrichtskapsel en banden tussen schouderblad en sleutelbeen. De beschadiging varieert van enige verscheuring van het kapsel, waarbij het AC gewricht (Acromio Claviculair) niet verplaatst wordt (1ste graad), tot een complete breuk van het kapsel en omliggende banden, waarbij het gewricht ernstig verplaatst wordt (3de graad).

De ingreep

Bij een luxatie van de 1ste en 2de graad wordt er in de meeste gevallen gekozen voor een niet operatieve behandeling. Met behulp van een draagdoek dient de schouder ongeveer 2 weken te rusten, waarop vervolgens gestart kan worden met fysiotherapie.

Bij een ernstige beschadiging zal door de orthopeed worden bekeken of een operatie de beste optie is. Vooral bij personen die zware arbeid verrichten of op sportief vlak erg actief zijn, is een operatie vaak de beste oplossing. Tijdens deze operatie, die onder volledige narcose plaatsvindt, zal de orthopeed het sleutelbeen opnieuw positioneren en vastzetten met stevig hechtmateriaal.

Complicaties

Complicaties die zelden optreden zijn: infectie, frozen shoulder, bloeding, vaatzenuw letsel, uitbreken van de fixatie en recidief hoogstand van het sleutelbeen.

Herstel

Na de operatie is het belangrijk de arm goed te laten rusten met behulp van een draagdoek gedurende 6 weken. Vanwege infectiegevaar wordt het afgeraden te douchen totdat de wond gesloten is.

Het herstel kan aan de hand van de aard van de aandoening variëren van enkele weken rust, waarin de arm ontzien moet worden tot een periode van 6 weken rust met daaraan gekoppeld een traject bij de fysiotherapeut.

Consult

Het consult en de behandeling vallen onder verzekerde zorg en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Er kan wel aanspraak gemaakt worden op uw eigen risico. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Specialisme: Orthopedie