Haaruitval bij vrouwen

Haaruitval bij vrouwen is helaas geen uitzondering. Ruim de helft van de vrouwen krijgt gedurende haar leven te maken met een periode van haaruitval. Een dunner wordende haardos maakt je onzeker en levert veel stress op. Maar wanneer is er nu echt wat aan de hand? En is er wat aan te doen?

Men spreekt van abnormale haaruitval indien de haaruitval langer dan 3 maanden duurt, wanneer de haaruitval gepaard gaat met littekenvorming ten gevolge van huidafwijkingen of wanneer er kale plekken ontstaan. Of een behandeling mogelijk is, hangt sterk af van de eventuele oorzaak van de haaruitval. Nauwkeurig onderzoek van een dermatoloog kan hierbij hulp bieden.

Oorzaken van haaruitval bij vrouwen

Er zijn globaal twee hoofdgroepen van haaruitval: diffuse haaruitval (over de gehele hoofdhuid) en gelokaliseerde haaruitval. Bij de laatste groep is het belangrijk om een onderscheid te maken in haaruitval, waarbij de hoofdhuid is aangedaan en er littekens ontstaan en haaruitval, waarbij de hoofdhuid niet is aangetast.

De meest voorkomende oorzaak van (gelokaliseerde) haaruitval bij vrouwen is de mannelijke vorm van haaruitval, vergelijkbaar met de optredende kaalheid bij mannen. Mogelijk dat 70% van de haaruitval bij vrouwen hierdoor wordt veroorzaakt. Net zoals bij mannen is deze haaruitval te beschouwen als een normaal verschijnsel: de haardos wordt bij vrouwen net als bij mannen met het stijgen van de leeftijd dunner (5% van de vrouwen 70). Hoeveel haarverlies optreedt, is weer afhankelijk van aanleg. Gelukkig leidt deze vorm van haaruitval bij vrouwen zelden tot kaalheid zoals bij mannen; er blijft vrijwel altijd aan de voorzijde en boven op de kruin nog wat haar staan. Soms zijn er bijkomende verschijnselen zoals acne en overbeharing elders, hetgeen kan duiden op een verhoogde productie van mannelijke hormonen.

Een andere vorm van gelokaliseerde haaruitval is alopecia areata, die gepaard kan gaan met vele kale plekken die in korte tijd kunnen ontstaan. Er zijn ook vormen van haaruitval die gepaard gaan met  littekenvorming in de schedelhuid. Deze laatste vorm is onomkeerbaar, de verloren haren komen niet meer terug. Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is om een dergelijke oorzaak van haaruitval snel op te sporen, om de littekenvorming en de haaruitval zo snel mogelijk te stoppen.

De vormen van haaruitval die over de gehele hoofdhuid voorkomen, worden o.a. veroorzaakt door medicijngebruik, (chronische) ziekten, bloedarmoede of schildklierafwijkingen. Stress kan ook een rol spelen bij haaruitval, hoewel het niet altijd duidelijk is of de haaruitval door stress wordt veroorzaakt of dat de haaruitval stress geeft!

Behandelingsmogelijkheden bij haaruitval

Een eventuele behandeling hangt sterk af van de oorzaak van de haaruitval. In veel gevallen zal de dermatoloog de patiënte geruststellen. Het haarverlies zal niet tot blijvende kaalheid leiden en is waarschijnlijk van voorbijgaande aard. Bij haaruitval die gepaard gaat met littekenvorming zal getracht worden het ziekteproces te stoppen om zodoende verergering te voorkomen. Het haar dat verloren is gegaan, zal niet meer terugkomen. Ook een haartransplantatie zal niet altijd helpen.

De mannelijke vorm van haaruitval kan worden behandeld met een uitwendige lotion die in veel gevallen de haargroei kan stimuleren. Alopecia areata gaat veelal vanzelf over. In ernstige gevallen kunnen injecties of contacttherapie toegepast worden.

Welke rol kan de dermatoloog spelen

De dermatoloog is de deskundige bij uitstek om de oorzaak van haaruitval te achterhalen. De dermatoloog kan naast nauwkeurige inspectie van de hoofdhuid (al dan niet met een loep) tevens aanvullend onderzoek doen, zoals bloedonderzoek en in een enkel geval wordt zelfs een biopt uit de hoofdhuid genomen.

Consult

Het consult en de behandeling vallen onder verzekerde zorg en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Er kan wel aanspraak gemaakt worden op uw eigen risico. U heeft een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig.

Specialisme: Dermatologie